Structura

Structura

61

Clase

1598

Elevi

95

Cadre didactice

În anul școlar 2022-2023 în unitatea noastră funcționează 61 de clase, cu 1598 de elevi, organizate pe trei niveluri de învățătmânt: primar, gimnazial, liceal. Nivelul liceal cuprinde:

Filiera teoretică, profil real:

Filiera teoretică, profil uman:

Personal

Personal

Personalul școlii este format din  95 cadre didactice, 9 persoane încadrate ca personal didactic auxiliar, 12 persoane angajate ca personal nedidactic Activitatea se desfășoară în trei schimburi între orele 8:00-19:00.

Echipa managerială

Echipa managerială
doina burcau
Doina Burcău
Profesor Chimie
Elena Barbu
Profesor Fizică